Lokální pobočka společnosti Engineering in Medicine and Biology (EMB)

Složení výboru EMB Chapteru pro rok 2017

  • Ing. Elena Cocherová, PhD., ÚEF FEI STU Bratislava - předsedkyně
  • prof. Ing. Jan Vrba, CSc., FEL ČVUT Praha - místopředseda
  • Ing. Michal Cifra, PhD., ÚFE AV ČR Praha - tajemník
  • Ing. Ladislav Doležal, CSc., UP LF Olomouc
  • doc. Ing. Dagmar Faktorová, PhD., KMAE FE ŽU Žilina
  • prof. Ing. Jiří Jan, CSc., FEKT VUT Brno
  • RNDr. Lucie Kubínová, CSc., FÚ AV ČR Praha
  • doc. Ing. Milan Tyšler, PhD., ÚM SAV Bratislava
  • Ing. David Vrba, PhD., FBMI ČVUT Kladno