Elektronické volby do výboru Československé sekce IEEE pro rok 2010

23.11.2009 00:00
03.12.2009 12:00

Vážení členové IEEE,

na adrese https://voting.vtools.ieee.org/ byla spuštěna aplikace pro elektronické volby do výboru Československé sekce IEEE pro rok 2010. Přihlašovací jméno a heslo je totožné s přihlašovacími údaji, které používáte pro přístup ke své osobní stránce myIEEE (stejné přihlašovací údaje se používají např. i pro online prodlužování členství v IEEE Shopu).

Jednoduchý návod k používání aplikace lze nalézt na http://vtools.ieee.org/TUTORIALS/Voting/Voter/voter_short.htm . Aplikace je velice intuitivní, při jakýchkoliv nejasnostech kontaktujte, prosím, předsedu nominačního výboru a volební komise - Martina Slaninu.

Volby budou uzavřeny ve čtvrtek 3.12.2009 ve 12:00. Výsledky voleb budou vyhlášeny v pátek 4.12.2009 na valné hromadě Čs. sekce IEEE na FIT VUT v Brně.