"Mikroelektronika včera a dnes"

12.02.2009 13:00
12.02.2009 16:00

Katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze a Československá lokální pobočka společností MTT/AP/ED/EMC IEEE pořádají dne 12. 2. 2009 od 13:00 v posluchárně 209 na ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6 „mikro”konferenci "Mikroelektronika včera a dnes". Konference se koná při příležitosti oslavy 30. výročí vzniku katedry mikroelektroniky na FEL ČVUT v Praze. Seminář představí historii mikroelektroniky v ČR, založení katedry i současný stav mikroelektroniky v ČR. Vystoupí představitelé akademické obce a podniků. Budou předána ocenění za přínos k rozvoji katedry a Výroční cena společnosti MTT/AP/ED/EMC Československé sekce IEEE za rok 2008.

Akce je spojená s udělením Výroční ceny společnosti MTT/AP/ED/EMC Československé sekce IEEE za rok 2008 prof. RNDr. Helmaru Frankovi, DrSc.