Akce s podporou IEEE.CZ

MATLAB - programování uživatelských aplikací včetně GUI

25.06.2013 10:00
25.06.2013 13:20

Pozvánka na kurz systému MATLAB®

Datum a čas: úterý 25.6.2013, 10:00 - 13:20

Místo: Brno, Univerzita obrany, kasárna Šumavská 4, budova 5A, učebna č. 52 (1. poschodí), spojení: tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Šumavská, 5 min chůze.

Počet míst: max. 12 (12 nových PC, dataprojektor).

Lektor: prof. Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D, Fakulta vojenských technologií, Katedra elektrotechniky, tel.: 973 442709, email: karel.zaplatilek@unob.cz, web: http://user.unob.cz/zaplatilek/kurzy.htm

Občerstvení: nový nápojový automat, jinou nabídku neposkytujeme.

Kurz je určen pro současné a budoucí členy IEEE a je zdarma. Noví členové musí svou přihlášku odevzdat nejpozději do konce každého kurzu.

MATLAB pro začínající a příležitostné uživatele

21.05.2013 10:00
21.05.2013 13:20

Pozvánka na kurz systému MATLAB®

Datum a čas: úterý 21.5.2013, 10:00 - 13:20

Místo: Brno, Univerzita obrany, kasárna Šumavská 4, budova 5A, učebna č. 52 (1. poschodí), spojení: tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Šumavská, 5 min chůze.

Počet míst: max. 12 (12 nových PC, dataprojektor).

Lektor: prof. Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D, Fakulta vojenských technologií, Katedra elektrotechniky, tel.: 973 442709, email: karel.zaplatilek@unob.cz, web: http://user.unob.cz/zaplatilek/kurzy.htm

Občerstvení: nový nápojový automat, jinou nabídku neposkytujeme.

Kurz je určen výhradně pro členy Čs. sekce IEEE a je zdarma.

Přihlášky

Na kurz se lze přihlásit pouze přes email: karel.zaplatilek@unob.cz.

V přihlášce uveďte: tituly, jméno a příjmení, vaše pracoviště (školu), datum narození, číslo OP (pasu). v případě jiného st. občanství, než českého, je třeba uvést číslo pasu.

Na webu kurzu: http://user.unob.cz/zaplatilek/kurzy.htm bude uveden aktuální počet volných míst.

Počet účastníků je shora omezen na 12, proto neváhejte.

Valná hromada ČS sekce IEEE 2012 - fotografie

07.12.2012 14:30

Fotografie z valné hromady Československé sekce IEEE pořádané k výročí 20 let trvání Československé sekce IEEE konané v pátek 7. prosince 2010 v kapli a dvoraně rektorátu Vysokého učení technického v Brně.

Valná hromada ČS sekce IEEE 2012

07.12.2012 14:30

Valná hromada k výročí 20 let trvání Československé sekce IEEE

kdy: v pátek 7. prosince 2012

kde: v kapli a dvoraně rektorátu Vysokého učení technického v Brně, Antonínská 1, Brno.

Program

14:30 Valná hromada sekce spojená s vyhlášením výsledků voleb

16:00 Slavnostní předání plaket a ocenění

16:30 Rautové pohoštění s hudebním doprovodem

Přednáška GOLD: Online sociální sítě a profesní i každodenní život

08.12.2011 15:00

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku s názvem Online sociální sítě a profesní a každodenní život, která je pořádaná v rámci aktivit skupiny GOLD (Graduates of the Last Decade) při Československé sekci IEEE. Přednášejícím je Mgr. Jakub Macek, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 8. 12. 2011 v 15:00 v místnosti 749 na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno.

Anotace:
Online sociální sítě jako Facebook, LinkedIn, Academia.Edu či ResearchGate v posledních několika letech na pohled razantně proměňují způsoby, jimiž rutinně, každodenně komunikujeme a jimiž udržujeme sociální vazby. Odvádějí nás online sociální sítě od "reálného světa"? Jsme svědky tiché sociální revoluce, která proměňuje samotné základy sociálních interakcí? Vnášejí nová média do našeho života něco radikálně nového, nebo jen novými způsoby naplňují naše staré potřeby? Těmto otázkám se - s důrazem na teorie tzv. sociálního kapitálu - bude věnovat Jakub Macek, který se sociologií nových médií zabývá na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Valná hromada ČS sekce IEEE

09.12.2011 14:30

kdy: v pátek 9. prosince 2011

kde: v zasedací místnosti č. 80 na FEL-ČVUT v Praze Technická 2, Praha 6, Dejvice

Program

14.30 Valná hromada sekce spojená s vyhlášením výsledků voleb

16.00 Rautové pohoštění

18.00 Zakončení


Ubytování pro omezený počet osob („first come – first served“) bude zajištěno v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6, s možností volby od čtvrtka 8.12. do soboty 10.12.2011. Pro členy IEEE je 1 noc hrazena z fondu sekce.

Applied Electronics 2011

07.09.2011
08.09.2011

16th International Conference

Conference website

http://appel.zcu.cz/

Venue

University of West Bohemia
Faculty of Electrical Engineering
University Campus "Borská pole"
Univerzitní 26, Pilsen
Czech Republic

Loc: 49°43'25.721"N, 13°21'2.549"E

Valná hromada ČS sekce IEEE

10.12.2010 14:30
10.12.2010 19:00

kdy: v pátek 10. prosince 2010

kde: v zasedací místnosti B601 (6. patro) Katedry telekomunikácií, na Fakultě elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.

Program

14.30 Valná hromada sekce spojená s vyhlášením výsledků voleb

16.00 Rautové pohoštění


Pro omezený počet osob lze zajistit ubytování z pátku 10. 12. na sobotu 11. 12. Žádostí o zajištění ubytování zasílejte pokladníkovi Janu Šístkovi na sistekj@fel.cvut.cz do 19. 11. 2010.

Zájemci budou uspokojeni v pořadí, v jakém se ozvali. Členům IEEE je jedna noc hrazena z fondu sekce. Adresa hotelu bude sdělena zájemcům minimálně týden před konáním valné hromady.

Elektronické volby do výboru Československé sekce IEEE pro rok 2010

23.11.2009 00:00
03.12.2009 12:00

Vážení členové IEEE,

na adrese https://voting.vtools.ieee.org/ byla spuštěna aplikace pro elektronické volby do výboru Československé sekce IEEE pro rok 2010. Přihlašovací jméno a heslo je totožné s přihlašovacími údaji, které používáte pro přístup ke své osobní stránce myIEEE (stejné přihlašovací údaje se používají např. i pro online prodlužování členství v IEEE Shopu).