Akce s podporou IEEE.CZ

Valná hromada ČS sekce IEEE

04.12.2009 14:30
04.12.2009 20:00

kdy: v pátek 4. prosince 2009

kde: v přednáškové místnosti E104 na FIT VUT v Brně Božetěchova 2, Brno

Program

14.30 Valná hromada sekce spojená s vyhlášením výsledků voleb

16.00 Raut

19.00 Zakončení


Ubytování pro omezený počet osob („first come – first served“) bude zajištěno
ze 4. na 5.12.2009 v Hotelu Palacký, Kolejní 2, 612 00 Brno.


Závazné objednávky prosím směřujte na předsedu sekce, brancik@feec.vutbr.cz,
nejpozději do 15.11.2009. Pro členy IEEE je ubytování hrazeno z fondu sekce.

"Mikroelektronika včera a dnes"

12.02.2009 13:00
12.02.2009 16:00

Katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze a Československá lokální pobočka společností MTT/AP/ED/EMC IEEE pořádají dne 12. 2. 2009 od 13:00 v posluchárně 209 na ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6 „mikro”konferenci "Mikroelektronika včera a dnes". Konference se koná při příležitosti oslavy 30. výročí vzniku katedry mikroelektroniky na FEL ČVUT v Praze. Seminář představí historii mikroelektroniky v ČR, založení katedry i současný stav mikroelektroniky v ČR. Vystoupí představitelé akademické obce a podniků.

IEEE WORKSHOP ZVŮLE 2008

25.08.2008 12:00
28.08.2008 14:00

Termíny:

  • odeslání jednostránkového abstraktu - 30.5.2008
  • hotový příspěvek - 25.7.2008
  • vlastní konání 25.-27.8.2008

Cena:

  • registrační poplatek je 1 500,- Kč (1 300 Kč pro členy IEEE)

Podrobné informace:

Osmé setkání členů IEEE GOLD (Gratuated of the Last Decade) a studentů

18.03.2008 17:00

místnost č. 80 na Elektrotechnické fakultě ČVUT, Technická 2, Praha 6

Setkání bude uvedeno dvěma krátkými sonátami pro housle a violu od Pietra Antonia Locatelliho a Pavla Vranického.

Dále vystoupí Mgr. Jana Chejnová na téma:

SETKÁNÍ SE ŽIDOVSTVÍM

Přednáška je uvedena otázkami:

Valná hromada Československé sekce IEEE 2007 - fotografie

23.11.2007 15:00

Fotografie z valné hromady Československé sekce IEEE pořádané k výročí 15 let trvání Československé sekce IEEE konané v pátek 23. listopadu 2007 v kapli a dvoraně rektorátu Vysokého učení technického v Brně (pozvánka na akci).

Od nápadu k podnikání

16.10.2007 19:00

Videozáznam z přednášky:

https://video1.fit.vutbr.cz/index.php?record_id=4295&categ_id=72

(aktualizováno 8.11.2007)

Fakulta informačních technologií VUT v Brně a Československá sekce IEEE srdečně zvou všechny studenty, doktorandy, zaměstnance, členy a příznivce IEEE na přednášku v rámci cyklu IEEE-GOLD:

Ing. Mojmír Vacek