Študentská vedecko-odborná súťaž ŠVOS

14.04.2015

V dňoch 11.3. a 14.4.2015 sa na pôde Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity konala Študentská vedecko-odborná súťaž pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia. V týchto troch kategóriách boli vyhodnotené najlepšie práce a ocenené finančnou odmenou. Československá sekcia IEEE naviac vybrala zaujímavé projekty a podporila študentov členstvom IEEE na rok 2015.